.

Chào mừng các bạn đến với blog Phương Trân NGƯỜI SAIGON - Chúc các bạn có những phút thư giãn tuyệt vời.

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2012

FLASH CHÈN CHỮ
http://img27.imageshack.us/img27/5421/1041.swf
http://img223.imageshack.us/img223/7596/323.swf
http://img17.imageshack.us/img17/676/731.swf
http://img80.imageshack.us/img80/8928/7311.swf
http://img199.imageshack.us/img199/3548/7181.swf
http://img263.imageshack.us/img263/3921/714.swf
http://img509.imageshack.us/img509/9528/710.swf
http://img194.imageshack.us/img194/126/664.swf
http://img194.imageshack.us/img194/2945/621.swf
http://img20.imageshack.us/img20/9492/5281.swf
http://img12.imageshack.us/img12/9353/5282.swf
http://img301.imageshack.us/img301/2158/351.swf
http://img356.imageshack.us/img356/2899/324.swf
http://img188.imageshack.us/img188/2820/8911.swf

<div style="color:#00007f;font-family:yui-tmp;" align="center"><div style="background:transparent url(http://i241.photobucket.com/albums/ff182/hienhoang_2007/background3/Right-Action-1.jpg) repeat scroll -50px top;width:550px;height:845px;"><div style="border:52px solid transparent;height:431px;"><div style="border:2px outset #ffffff;background:transparent url(http://i383.photobucket.com/albums/oo274/phuongle_bucket/Backgrond%205/Girl.jpg) no-repeat scroll -11px -151px;height:739px;"><br><div align="left"><br><div style="margin-left:10px;"><br><div style="background:transparent url(http://files.myopera.com/phuongleblog/Bird/bird-1.gif) no-repeat scroll 275px -1px;"><br><strong style="color:#7f007f;"><font style="color:#7f007f;"><em></em></font></strong><div style="text-align:center;"> <strong style="color:#7f007f;"><span style="color:#7f007f;"></span></strong><br><span style="color:#7f007f;"></span><br><span style="color:#7f007f;"></span><font style="color:#7f007f;"><span style="font-style:italic;"><font style="background:transparent url(http://i241.photobucket.com/albums/ff182/hienhoang_2007/background04/nen07.png) repeat scroll 0% 0%;"><br></font></span></font></div></div></div></div></div></div></div></div><font style="color:#7f007f;"><br><br></font>


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét