.

Chào mừng các bạn đến với blog Phương Trân NGƯỜI SAIGON - Chúc các bạn có những phút thư giãn tuyệt vời.

Thứ Hai, 2 tháng 9, 2013

FLASH MỚI 2

http://d.violet.vn/uploads/resources/496/huounai.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/chim_cong5.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/buom_dan.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/2doibuom.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Gau.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Flash_khong_nen_362.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/chim_P.swf


http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Flash_khong_nen_1017.swf          hồng xanh cafe
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/1181.swf                                         Bụi hồng
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/1193.swf                                        Dây leo đong đưa
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/1231.swf                              Khóm cúc và mưa
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/1221.swf                            Dây chân hoa viền đẹp
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/129.swf                                     Hoa trang trí góc
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/127.swf                                  nt   và chim
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/126.swf                                    nt
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/125.swf                              dây hoa  đỏ trang trí đẹp
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/130.swf                                    hoa trang trí
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/1321.swf                                     hoa rơi tạo góc
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Flash_khong_nen_9851.swf               cảnh hoa đồng nội
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/1342.swf                                           hoa lan tím
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Chuc_mung_nam_moi4.swf               chúc mừng năm mới
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Flash_Hoa_Dao_9.swf                       đào trắng
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Flash_khong_nen_1172.swf               bể cá
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Flash_khong_nen_1274.swf                  đào hồng
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Flash_khong_nen_1234.swf                    đào đỏ
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/008hoa.swf                                            khóm hồng
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/011hoa.swf                                          sao nhái tím
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/015hoa.swf                                    hoa trang trí rất đẹp
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/hoa_28.swf                                     hoa trang trí
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/HOA_DAO_37.swf                       2 nhánh đào
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Flash_Hoa_Dao_31.swf                cành đào lớn
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/hoa.swf                                          hoa trang trí tím
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/hoa_Bui.swf                                khóm sao nhái hồng
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Flash8.swf                                hoa đỏ và hiệu ứng hoa rơi
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Flash61.swf                               TP về đêm
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Flash22.swf                             cảnh đêm đèn và hoa
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/hoa_canh_goc_roi_2.swf                 màu xanh
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/hoa_canh_goc_1.swf                   hoa đỏ và chú chim
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/hoa_dep.swf                               hiệu ứng chân hoa đẹp
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/hoa_canh_goc_roi_3.swf                   đào rơi
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/hoa_dao_roi.swf                              nt
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Flash_nen_339.swf                      Vòng hoa hồng TRÁI TIM đẹp
http://d.violet.vn/uploads/resources/212/lo_daobic1d1.swf                       Bình hoa đào tết


http://lamgiatrang.freevar.com/20_11.2013.swf                          20.11
http://lamgiatrang.1apps.com/banner_blogspotlamgiatrang1.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/traidatquayt.gif
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/maymattroiconen.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/maymattroicvkhongnen.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Tap_va_hoa_hong.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/sach_den.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/153.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/phaohoa2.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/phaohoa11.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/hoatrangroi.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/danchimbay.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/bongxanhroi.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/sach_lat.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/hieu_ung_Hoa.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/hieu_ungsao_mau.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Dan_vilong.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/dhdiacau.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/qcauquay5.swfhttp://d.violet.vn/uploads/resources/496/TUYET1.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Flash_nen_268.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Flash_52.swf                    chân hoa
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/802.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/87.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/hoa_dao_roi.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Flash_nen_166.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/gio_hoa_hong.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/hoa_hong4.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/630/Doi_nhan_va_hoa_hong.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/630/doi_nhan.swf

http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Lung_linh_sac_mau_.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Nen_va_hoa_hong_dep.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/316.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/615.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/1310.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/1117.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/155.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/174.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/227.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/2110.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/183.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/193.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/203.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/nen_hoa_SN.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/ban_tiec_SN.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/dencaydo.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/dencay_vang_.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/nenlo_3.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/nenruou_.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/6ngonnenSN.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/3ngonnentimhoa.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/nentinhoa.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/558/nensinh_nhat.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/nendahoa.swfhttp://d.violet.vn/uploads/resources/496/hieu_ungtim.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/hieu_ungtim1.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/hieu_ung_Tim_2.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/tim_mau_bay.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Tim_do.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/hoa_tim1.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/timhoa.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/chim_doiXlove.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/chuong_giosao_long.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/CANHHOAROI.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/HUvongtim5.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/trai_timsao_troi.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/hoa_tim_roi.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Bui_hoa_cuc_hoa_lan.swf


http://d.violet.vn/uploads/resources/612/DH_noel.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Ngay__gio.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Lich_2.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Flash_dong_ho_3.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Flash_dong_ho_1.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/Flash_dong_ho_5.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/dhden.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/dhdiacau.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/dong_ho_khong_nen_01.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/dong_ho_khong_nen_02.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/496/dong_hokimmau.swf
http://img687.imageshack.us/img687/8924/38256625.swf                         mưa
http://img28.imageshack.us/img28/5286/200811011555889323.swf            trăng sao
http://img195.imageshack.us/img195/9610/200811011542367977o.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/611/den_long_21.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/611/den_long2.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/611/long_dendep.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/504/0phao_hoaL.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/611/chim_HA_dan_bay.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/212/CM_nammoi7b.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/611/den_long3.swf
http://www.hoadao.net/Flash/Flashdep/longbien/long-den.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/504/dao_canhroi_L.swf


http://d.violet.vn/uploads/resources/625/441.swf                banner đông
http://d.violet.vn/uploads/resources/625/91.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/625/100.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/625/xuat_quan_520x85.swf
https://b4d5bbfe-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/flashdautocrazy/Phao%20hoa%202.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/603/Flash_nen_Banner_4.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/603/Flash_nen_Banner_3.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/603/Flash_nen_Banner_6.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/603/Flash_nen_Banner_10.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/603/Flash_nen_Banner_14.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/603/Flash_nen_Banner_161.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/603/Flash_nen_Banner_19.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/603/Flash_nen_Banner_22.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/603/Flash_nen_Banner_23.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/603/Ong_Noel_di_phat_qua_1.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/603/Qua_dia_cau.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/502/hoa_hong1.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/502/lovedv8.swf
http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/36.swf
http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/sao.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/614/loi_chuc.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/495/ONGGIANOELTRENQUADAU.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/495/ONGGIANOELCHOIDAN1.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/495/ONGGIANOEL6.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/495/THONG3.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/495/THONG2.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/495/THONG4.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/625/Thiep_giang_sinh_325.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/617/dan_ngua_.swf


http://phuongtran.allalla.com/NSG_HL.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/493/1022.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/493/12511.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/493/10151.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/493/1021.swf
http://d.violet.vn/uploads/resources/493/1281.swf

5 nhận xét:

 1. https://b4d5bbfe-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/flashdautocrazy/Phao%20hoa%202.swf?attachauth=ANoY7cquLfc-u1UatdR00gHr6Y-vCsJWjQqEGwW-GagD76gcAK_V1kGd4VAkhWbMrzlfFlNv1gX_UJE60LMsX8UP0PkAaAJypH1ugO2aAvz1L2pnGY_8d2DKQ0yB5BO5-RYND9m37yEGNbpHgxja_iG1eABDp8ZtcXmRbL44FSuhZCO4WBEnVJou6pHx4tbemAtsMJwY45CvE-wtRXHyWT4GAkOqqjWXnw%3D%3D&attredirects=0

  Trả lờiXóa
 2. http://kartriderdautocrazy01.blogspot.com/2013/07/canh-hoa-mua-xuan-flash.html
  trang flash tổng hợp

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. http://d.violet.vn/uploads/resources/603/banner_mau_13.swf
   http://d.violet.vn/uploads/resources/625/91.swf
   http://d.violet.vn/uploads/resources/603/Ong_Noel_di_phat_qua_1.swf
   http://d.violet.vn/uploads/resources/502/78993598zs5.swf
   http://blog.roodo.com/drumstar/365211a8.swf
   http://blog.roodo.com/drumstar/441c49e3.swf
   http://blog.roodo.com/drumstar/11b8d7ff.swf
   http://blog.roodo.com/drumstar/004f798d.swf
   http://www.xcwhw.cn/fla/hc/201.swf
   http://www.xcwhw.cn/fla/hc/203.swf
   http://www.xcwhw.cn/fla/hc/204.swf
   http://www.xcwhw.cn/fla/hc/206.swf
   http://www.xcwhw.cn/fla/hc/208.swf
   http://www.xcwhw.cn/fla/hc/210.swf
   http://www.xcwhw.cn/fla/hc/191.swf
   http://www.xcwhw.cn/fla/hc/334.swf
   http://www.xcwhw.cn/fla/hc/294.swf
   http://www.xcwhw.cn/fla/hc/158.swf
   http://www.xcwhw.cn/fla/hc/247.swf
   http://www.xcwhw.cn/fla/hc/189.swf
   http://www.xcwhw.cn/fla/hc/190.swf

   Xóa
  2. http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/14.swf sao bay lên
   http://onlylovey4u7.webs.com/Flash/3.swf sao và đèn pha
   http://onlylovey4u7.webs.com/Flash-2/vip4.swf hoa trăng khuyết
   http://onlylovey4u7.webs.com/Flash-2/33.swf sắc màu xoay
   http://onlylovey4u7.webs.com/Flash-2/31.swf cánh hoa rơi
   http://onlylovey4u7.webs.com/Flash-2/36.swf tuyết đỏ rơi
   http://onlylovey4u7.webs.com/Flash-2/30.swf hoa tuyết
   http://onlylovey4u7.webs.com/Flash-2/26.swf sao treo đong đưa
   http://onlylovey4u7.webs.com/Flash-2/24.swf ngôi sao
   http://onlylovey4u7.webs.com/Flash-2/10.swf chớp sao và trái tim hồng
   http://onlylovey4u8.webs.com/Flash/8.swf cô gái và trăng khuyết
   file:///D:/Downloads/banner_giangsinh3.swf banner giáng sinh đỏ

   Xóa
 3. http://lamgiatrang.freevar.com/bentrai.swf
  http://thanhbinh.besaba.com/lamgiatrangblogspot_nguoiquangngai.swf?big=http%3A//a.imageshack.us/img694/7917/hinhchandunglat1.png&ad_url=http%3A//lamgiatrangqngai.blogspot.com

  Trả lờiXóa